Teoriprøven

Teoriprøven foregår næsten på samme måde som du har øvet i teorilokalet. En billedserie bestående af 25 billeder der bliver vist på skærm/storskærm og der er 2-4 spørgsmål til hvert billede som du skal besvare ved at sætte kryds ved Ja eller Nej på et afkrydsningsskema som du får udleveret af den prøvesagkyndige

Før teoriprøven
Du skal huske at medbringe følgende dokumenter = din lektionsplan, dit ansøgningsskema, samt gyldig billede ID. Gyldigt billede ID er dit pas eller et tidligere kørekort, det kunne f.eks være et traktorkørekort. Hvis ikke du har et gyldigt pas eller tidligere kørekort, så skal du medbringe en dåbsattest + dit sundhedskort. Hvis ikke du er dansk statsborger så skal du desuden medbringe din opholdstilladelse

Sørg for at få tjekket op i lektionsplanen at alle underskrifter er i orden.

Mød op i god tid før prøven, gerne 15 min. før. Husk at hvis du kommer for sent, så er døren lukket ind til prøven og du kan ikke få lov at komme ind. Dermed er dit prøvegebyr på 580,- kr. spildt og der skal indbetales et nyt gebyr og bestilles en ny prøve.

Under teoriprøven
Under selve teoriprøven må du ikke medbringe hjælpemidler så som notater, folder etc. Prøven handler om at du kan genkende færdselssituationer og forstå færdselsloven således at du ved hvad du skal gøre i de givne situationer og hvad det er loven siger.

Godt råd under teoriprøven, se godt efter hvad der er på billedet, lyt til den information du får om billedet inden de 2-4 spørgsmål kommer. Sæt dit kryds der hvor det falder dig først ind at det er det rigtige, undlad at rette for meget. Hvis du er kommet lidt i tvivl under et billede og det næste billede allerede er kommet på skærmen så glem det forgående billede og kom videre. En del fejl opstår fordi man tænker over det forgående billede og derved får man ikke hørt efter ved det nye billede og så er det man svare forkert

Efter teoriprøven
Når så prøven er slut bliver alle elever sendt ud og den prøvesagkyndige skal rette afkrydsningsskemaerne mens du venter uden for. Det tager typisk 15-20 min.
Når han har rettet dem, kommer han ud og giver dig dine papir tilbage (lektionsplan + ansøgningsskema) Desuden er der et skema hvorpå der er krydser i det/de billed/billeder du har fejl i. Har du ingen fejl er der ingen krydser. Så du får svar samme dag om du er bestået eller ikke bestået til din teoriprøve.

Held og lykke med den